פורום רואי חשבון

רו"ח אייל גיל,מנהל פורום רואי חשבון

מנהל הפורום 
רו"ח אייל גיל

לראש הפורום >
הודעה/מחבר
תאריך ושעה
10:23

מילוי טפסים

שלום אודה לך באם תאיר את עיניי לגבי מילוי של כמה טפסים:
1. לאחר רישום נתוני הכנסות מרווחי הון בטופס 1322 וקיזוז הפסדים
שוטפים וללא הפסדים מועברים ל-2019 האם יש צורך את הנתונים הללו
להעביר לטופס 1301 או רק לצרף את טופס 1322 לטופס 1301?
2. בטופס של הבנק יש סעיפים - מס ששולם בחו"ל שהותר בניכוי
לדוגמה 100 ש"ח להעברה לטופס 1324
וסעיף נוסף מס ששולם בחו"ל שלא הותר בניכוי לדוגמה 50 ש"ח האם יש
לנכות מה-100 ש"ח 50 ש"ח כך למעשה הסכום שניתן לקזז הוא 50 ש"ח
, או שמהתחלה כבר הופרדו הסכומים שניתן לקזז לבין מה שלא ניתן.ואז
יש לרשום במס בחול שהותר לקיזוז 100 ש"ח?
3. האם יש למלא טופס 1344 אם אין הפסדים מועברים לשנת 2018?
4. האם יש להעביר לטופס 1301 מטופס 1324 את סכום המס ששולם
בחו"ל או רק לצרף את טופס 1344
מילוי טפסים ‏(רו"ח אייל גיל)
00:13

מילוי טפסים

מציע להיוועץ באיש מקצוע רואה חשבון על מנת לעשות את הפעולות כהלכה.
לראש הפורום >

מידע על רואי חשבון