פורום תיווך דירות

האם אתה מומחה בתחום זה?

zap דפי זהב מפעילה עשרות פורומים, המנוהלים ע"י אנשי מקצוע מומחים בתחומם. זה המקום עבור הגולשים והצרכנים לשאול, להתייעץ ולקבל הכוונה אמינה ומקצועית. כעת לפורום זה דרוש מנהל מקצועי חדש. מעוניין/ת לנהל את הפורום? לחץ/י כאן >

לראש הפורום >
הודעה/מחבר
תאריך ושעה
15:12

דמי תיווך למתווך

האם מתווך שמנסה למכור דירה ששייכת לו רשאי לגבות דמי תיווך?
19:13

דמי תיווך על דירה בבעלות מתווך

לדעתי, אין מניעה שמתווך יגבה דמי תיווך על מכירת דירה שבבעלותו או בבעלות קרוב משפחתו.
במקרה כזה עליו להודיע ללקוח בכתב כי "יש לו עניין אישי" בעסקה, כפי שכתוב בחוק כדלקמן:

"מתווך במקרקעין לא יתווך בעסקת מקרקעין אם יש לו עניין אישי במקרקעין או בעסקה, אלא אם כן גילה ללקוחו את ענינו האישי כאמור וקיבל את הסכמת הלקוח לכך בכתב; בסעיף זה, "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של המתווך במקרקעין או של גוף שהמתווך או קרובו הם בעלי שליטה בו; לעניין זה, "בעל שליטה" ו"קרוב" – כהגדרתם בסעיף 4א(ד), בשינויים המחויבים.
לראש הפורום >

מידע על תיווך