פורום אפוטרופסות

לראש הפורום >
הודעה/מחבר
תאריך ושעה
16:37
אח יהיה אפוטרפוס בלי ששאר האחים יודעים על זה מראש
האם אפוטרופוס כללי יכול לתת אישור לאח אחד מבין 6 אחים להיות אפוטרופוס על האבא מבלי ששאר האחים יידעו על כך לפני האישור?
17:08
רק בית המשפט מוסמך למנות אפוטרופוס
שלום,
הסמכות למנות אפוטרופוס מסורה לבית המשפט לענייני משפחה. משרד האפוטרופוס הכללי הוא אחד המשיבים לבקשה למינוי אפוטרופוס. המשיב הנוסף בכל בקשה הוא נציג היועץ המשפטי לממשלה במשרד לשירותים חברתיים. כאשר אחד מקרוביו של חסוי או חסויה מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס חייבים לצרף לבקשה את עמדתם של כל קרוביו מדרגה ראשונה של החסוי. אם מי מהקרובים הגיש בקשה כאמור בלי לצרף את עמדתם של יתר הקרובים, הוא יידרש ע"י נציג היועץ המשפטי לממשלה להמציא את תגובתם של יתר הקרובים או שהם יוזמנו לדיון בבית המשפט כדי להציג את עמדתם.
לראש הפורום >

מידע על