פורום אפוטרופסות

לראש הפורום >
הודעה/מחבר
תאריך ושעה
13:54
אפוטרופוס זמני
האם לאפוטרופוס זמני מגיע לקבל שכר וכמה אמורים לקבל?
08:38
אפוטרופוס ( לרבות אפו' זמני ) רשאי לבקש שכר מביהמש
שלום,
גם אפוטרופוס זמני רשאי להגיש לבית המשפט שמינה אותו בקשה לפסוק לו שכ"ט עבור מילוי התפקיד. בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 522
שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועד 1,047 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז. בתחילת שנת 2017 שיעורי השכר הנ"ל יעודכנו עפ"י עליית מדד המחירים לצרכן בשנה החולפת.
לראש הפורום >

מידע על