פורום אפוטרופסות

לראש הפורום >
הודעה/מחבר
תאריך ושעה
15:59
מכירת דירה
שלום רב אני ואחותי אפוטרופוסים של הורינו שגרים בבית אבות. האם מותר לנו למכור את הדירה שלהם?
18:01
מכירת דירת חסויים מחייבת אישור של ביהמ"ש
שלום,
מכר דירת חסויים טעון אישור מראש של העסקה ע"י בית המשפט. כלומר, עליכם להגיש לבית המשפט ולאפוטרופוס הכללי בקשה שאליה יצורף עותק של חוזה המכר. האפוטרופוס הכללי יבדוק את הבקשה לרבות ההיבט הכלכלי שלה. לצורך זה הוא ייעזר בחוות דעת של השמאי הממשלתי. רק לאחר קבלת עמדת האפוטרופוס הכללי ידון ביהמ"ש בבקשה לגופה. עליכם לקחת בחשבון כי תחויבו להפקיד את כספי התמורה בחשבון נאמנות להבטחת צרכיהם של הוריכם. ככלל קצת קשה יותר למצוא קונים לדירה בגלל חוסר הוודאות של העסקה שעלול לארוך מספר שבועות מיום סיכום העסקה עם הקונים וחתימת החוזה ועד לקבלת אישור ביהמ"ש.
לראש הפורום >

מידע על