פורום דיני נזיקין/תאונות דרכים/רשלנות רפואית

לראש הפורום >
הודעה/מחבר
תאריך ושעה
15:14

הוספת כספים לסכום הפיצוי בתחשיב נזק אקטוארי בתביעה

שלום רב,

נאמר לי כי בתחשיב נזק אקטוארי בתביעת נזיקין בגין תאונת עבודה, מקזזים/מנכים מסכום הפיצוי בין השאר את כל סכומי פנסיית הנכות שקיבלתי מהמעביד ממועד פרישתי מהעבודה ושאקבל בעתיד.

אציין והדגיש כי לצורך קבלת פנסיית הנכות מעבודה הנ"ל, נאלצתי לדרישת המעביד לוותר על קבלת כל כספי הפיצויים שהיו מגיעים לי ממנו בגין כל תקופה עבודתי, וכן נאלצתי להעביר למעביד בהתאם לדרישתו, את כל יתרת הכספים שהיו לי בקופת תגמולים, כספים שהופרשו בתקופה עבודתי אצלו.

שאלתי להלן:
האם יש להוסיף לסכום הפיצוי את כל סכומי כספי הפיצויים וכספי קופת התגמולים הנ"ל בעת עריכת תחשיב נזק אקטוארי בתביעת הנזיקין?

אודה לכם מאוד על מתן תשובה.

בכבוד רב ובברכה,
ז'אק
ניכוי כספי פנסיה מפיצויים ‏(עו"ד חיים קימלמן )
13:10

ניכוי כספי פנסיה מפיצויים

ז'אק שלום

ניכוי כספי הפנסיה מהפיצויים תלוי, בדרך כלל, בסוג קרן הפנסיה.
קרנות הפנסיה החדשות נחשבות כבוטח פרטי לכל דבר ומשכך אין לנכות את כספי הפנסיה.

כשמדובר על קרנות הפנסיה הישנות הפסיקה בדעה שיש להפחית הכספים.
16:15

הוספת כספים לסכום הפיצוי בתחשיב נזק אקטוארי בתביעה

לעו"ד חיים קימלמן שלום רב,

אבקש להבהיר את השאלה ששאלתי.
מאחר ומנכים לי את כל כספי פנסיית הנכות מסכום הפיצוי בתחשיב נזק אקטוארי בתביעת נזיקין בגין תאונת עבודה, שאלתי הייתה:
האם יש להוסיף לסכום הפיצוי את כל כספי הפיצויים ואת כל כספיי התגמולים שנאלצתי להעביר למעביד לצורך קבלת פנסיית הנכות?

אודה לך מאוד על מתן תשובה.

בכבוד רב ובברכה,
ז'אק15:02

הוספת כספים לסכום הפיצוי בתחשיב נזק אקטוארי בתביעה

לעו"ד חיים קימלמן שלום רב,

טרם קיבלתי מענה לפנייתי הנוספת אליך מתאריך 31.01.2018.

אודה לך מאוד על מתן תשובה בהקדם.

בכבוד רב ובברכה,
ז'אק

לראש הפורום >

מידע על עו"ד דיני נזיקין/תאונות דרכים/רשלנות רפואית